Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Brakel Atmos gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder

« Terug

Brakel Atmos gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder:

stimulans voor duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is een maatschappelijke uitdaging die van bedrijven bijzondere inzet vraagt. Om die inzet te stimuleren, is de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Belangrijke aspecten daarbij zijn onder meer energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De door ProRail ontwikkelde CO2-prestatieladder werd sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Toen andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven ook de mogelijkheden van de ladder zagen, is een nieuwe versie ontwikkeld. De certificering is sinds maart 2011 overgedragen aan de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

De treden van de ladder

SKAO verstrekt de certificeringen voor de bereikte treden op de prestatieladder.

Overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken de CO2-prestatieladder met name bij complexe aanbestedingen. Een hogere score op de ladder wordt dan beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

De ladder kent vijf niveaus*:

1 + 2 Het bedrijf kent de eigen CO2-uitstoot. Dit leidt tot de ‘carbon footprint‘ van het bedrijf. 3. Het bedrijf is bewust bezig met verbetering van haar CO2-uitstoot en communiceert dit extern. 4. Het bedrijf neemt innovatieve initiatieven samen met en voor de sector en/of branche. 5. Het bedrijf zoekt samen met collega‘s kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

*Dit is een korte omschrijving van de treden; voor een exacte omschrijving verwijzen wij naar het handboek van SKAO

Op weg naar CO2-neutraal bouwen

In 2011 is Brakel Atmos gecertificeerd voor niveau 3: een bevestiging van de bijdrage die we leveren aan het behoud van de natuur. Zo voeren we onder meer een Energie- en CO2-reductieplan uit en spelen we een actieve rol in initiatieven rond klimaatverandering. We richten onze aandacht echter alweer omhoog. Door samen met onze relaties te werken aan CO2-neutraal bouwen, willen we de hoogste trede bereiken!

Delen: