Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Duurzaamheid / CO2

Brakel Atmos is zich er terdege van bewust dat het belangrijk is om zuinig om te gaan met mens en milieu. We dragen er dan ook graag ons steentje aan bij om de kwaliteit van de natuur en het leefgenot van mensen te waarborgen. Daarom integreren wij, waar mogelijk, duurzame oplossingen in onze werkwijze, producten en diensten.

Green Building Program

In ons Green Building Program geven we prioriteit aan de ontwikkeling van energiezuinige, duurzame producten, systemen en concepten voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zo kunnen we samen met onze relaties, comfortabele, veilige én energiezuinige gebouwen realiseren. Meer info over het Brakel Green Building Program.

Energie- en CO2 reductieplan

Aan de hand van ons Energie- en CO2 reductieplan leveren wij gestructureerd onze maatschappelijke bijdrage ten aanzien van de continue verbetering van bedrijfsprocessen en voorkoming van milieuvervuiling. Onze doelstelling: gedurende de komende 10 jaar (2010-2020) vermindering van de CO2 emissie met 40% ten opzichte van de omzet. Binnen deze doelstelling betekent dit een reductie van de CO2 met 4% per jaar. 
* Energie- en CO2 management reductieplan 2015-2020 
* CO2 Emissie (bijlage Energie- en CO2 ... plan)

* Eerder verschenen cijfers en rapporten

CO2 prestatieladder (meer info zie SKAO)

Brakel Atmos is in 2011 gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder. Dit is een bevestiging van de bijdrage die we leveren aan het behoud van de natuur. Zo voeren we onder meer een Energie- en CO2-reductieplan uit en spelen we een actieve rol in initiatieven rond klimaatverandering. We richten onze aandacht echter alweer omhoog. Door samen met onze relaties te werken aan CO2-neutraal bouwen, willen we de hoogste trede bereiken! 
Meer informatie over de CO2 prestatieladder
* CO2 bewust certificaat 

Bewust en verantwoord energieverbruik

Dit initiatief is erop gericht om gezamenlijk doelen te stellen en maatregelen te nemen om een reductie van het energieverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder Het plan van aanpak omschrijft de activiteiten van een ontwikkelingsproject en is gericht op de meeste materiële CO2-emissie. Dit betreft voor Brakel het brandstofverbruik.
* Sectorinitiatief Zuidwest en Midden Nederland
Bewustwording meten/voortgang monitoren van medewerkers op het gebied van brandstofverbruik.
Brandstofverbruik meten en monitoren.
Voorbeeld gedrag tonen (leiderschap).
Ervaringen delen over bovenstaande activiteiten.

CO2 footprint

Via de CO2 footprint bepaalt Brakel jaarlijks haar CO2 reductie afgezet tegen de omzetcijfers.
Meer over de CO2 footprint.
CO2 t/m 2018 (Uden + Slowakije) 

ISO 14001

Brakel Atmos zet haar duurzame strategie graag kracht bij door haar bedrijfsprocessen hierop in te richten. Als pijler onder haar beleid is Brakel Atmos ISO 14001 gecertificeerd. De systematische aanpak leidt tot verbeteringen en besparingen in het eigen proces.
* ISO 14001 certificaat 

Certificaten

* ISO 9001 certificaat
AluEco certificaat 2019
* VMRG Keurmerk 2019
* Vlakglas bewijs van deelname
* VCA Certificaat 2019-2022
* EN 1090
* Leverancier rookbeheersing
* Onderhoudsbedrijf rookbeheersing
* Vebon bewijs van deelname 2019

Klik hier voor eerder verschenen certificaten