Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Detectie

« Terug

Een snelle detectie bij brand is belangrijk om een brandhaard snel te lokaliseren én aanwezigen/brandweer tijdig te kunnen alarmeren. Er kunnen dan maatregelen genomen worden om personen veilig te stellen en een brand te bestrijden. Dit voorkomt ongevallen en beperkt schade. Elke situatie vraagt om andere detectiesystemen. Hieronder een opsomming.

Rookmelders

Rookmelders reageren op een waargenomen brandverschijnsel in of in de nabijheid van een op een vaste plaats aangebrachte sensor. Er zijn diverse typen rookmelders:

  • puntmelder (rook of temperatuur)
  • multidiscoverymelder (rook en temperatuur)
  • vlammendetector
  • handbrandmelder

Lijndetectie

Dit is een branddetectie systeem dat door middel van een infrarood signaal tussen een zender en ontvanger reageert op een gedetecteerd brandverschijnsel in of in de omgeving van een continue verbinding.

Aspiratiedetectie

Een Aspiratie Detectie Systeem is een zeer geavanceerd hooggevoelig detectiesysteem geschikt voor omgevingen waarin zeer snelle detectie een eis is en/of situaties waarin langzaam ontwikkelende smeulbranden moeilijk door andere systemen te detecteren zijn. Doordat het systeem rookdeeltjes van andere (stof)deeltjes onderscheidt, ontstaan er minder ‘valse meldingen‘.

Download productblad ADS aspiratiedetecie

Sensorkabel detectie

Het sensorkabel detectiesysteem meet met grote nauwkeurigheid kleine temperatuurveranderingen. Dit lineaire sensorkabel systeem is uitermate geschikt voor het beveiligen van tunnels, parkeergarages, transportbanden, leidingkanalen, kabeltrajecten, tankopslag en productieruimten.

Download productblad sensorkabel detectie

 

Sensorkabeldetectie
CO LPG detectie

CO/LPG detectie

CO detectie en LPG detectie worden conform de NEN 2443 toegepast in parkeergarages met meer dan 19 auto‘s. Dit waarborgt een veilige parkeervoorziening. Het systeem stuurt bij een verhoogde PPM (Parts Per Million) waarde het ventilatiesysteem aan. Extra luchttoevoer door middel van stuwdrukventilatoren zorgt ervoor dat de vervuilde lucht opmengt en wordt afgevoerd.

Download productblad CO/LPG detectie

Gasdetectie bulkopslag

Bij met name bulkopslag is het belangrijk dat broeiprocessen snel gedetecteerd worden gezien de bedrijfsrisico‘s die een broeibrand met zich meebrengen. Wanneer broei in de eerste fase van biologische brand verkeert, kan er preventief opgetreden worden als er een te hoog CO2-gehalte in een bepaald compartiment wordt gemeten. De broeihaard kan dan uit de opslag worden verwijderd waarmee brandoverslag wordt voorkomen.

U leest meer over dit onderwerp in het artikel ‘Brandveiligheidsconcept voor bulk opslag‘

Objectbewaking transportbanden

Er is een toename in het aantal opslagloodsen voor bulkgoederen en biomassa. Bij de opslag van in bulk opgeslagen grondstoffen kan warmteontwikkeling optreden ten gevolge van chemische en biologische omzettingsreacties. In het kader van brandveiligheid kan het daarom verstandig zijn om inkomende materialen preventief te monitoren.Temperatuurmeting vooraf

Door temperatuurmetingen, zogenaamde hotspot metingen, te verrichten voordat nieuwe bulk wordt opgeslagen, kunnen bepaalde partijen geweigerd en dus niet opgeslagen worden.Fire fly systeem

Het zogenaamde Fire fly systeem met hotspot melders minimaliseert het risico op stof of vuurexplosies. Het Fire fly systeem registreert namelijk hete of gloeiende delen die via een transportband binnen komen. Indien de vooraf ingestelde waarden – waarvan de instelhoogte materiaalafhankelijk is – worden overschreden, stopt het transportproces en kan eventueel een blussing of isolatie van het broei/gloeinest in gang worden gezet.

Delen: