Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Inspectiecertificering CCV-regeling

« Terug

Rookbeheersings-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Volgens het huidige Bouwbesluit 2012 moet iedere brandmeld-installatie (bestaand of nieuw) zijn voorzien van een inspectie-certificaat op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging indien dit wordt geëist in bijlage I van het Bouwbesluit 2012. Het betreft hier met name ‘risicogebouwen‘ waarin verminderd/niet zelfredzame mensen verblijven en openbare ruimten met een hogere bezettingsgraad aan mensen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bepaalde woonfuncties voor zorg, gezondheidszorgfuncties, bijeenkomstfuncties, celfuncties, logiesfuncties en winkelfuncties.

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Op het moment dat op grond van het Bouwbesluit 2012 een brandmeld-installatie inclusief CCV-inspectiecertificaat wordt geëist, geldt automatisch de verplichting tot het hebben van een ontruimingsalarminstallatie, eveneens inclusief CCV-inspectiecertificaat.

Rookbeheersingsinstallatie

Wanneer een rookbeheersingsinstallatie noodzakelijk is om te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (op basis van gelijkwaardigheid), zal de rookbeheersings-installatie, inclusief de hieraan gekoppelde brandmeld- en/of -ontruimingsalarminstallatie, te allen tijde moeten zijn voorzien van een CCV-inspectiecertificaat, ongeacht de eisen zoals omschreven in bijlage I van het Bouwbesluit 2012.

Geldigheidsduur certificaat

Bij rechtstreekse doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer (RAC) is het inspectiecertificaat 1 jaar geldig. In alle overige situaties heeft een inspectiecertificaat een geldigheidsduur van 3 jaar.

Zorgplicht/onderhoud

Rookbeheersingsinstallaties en brandmeld(-/ontruimingsalarm)installaties moeten te allen tijde functioneren overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften in het Bouwbesluit 2012. Voorts moeten de installaties adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. In het algemeen zal het voldoende zijn wanneer de in de handleiding of product-specificaties opgenomen instructies van de fabrikant, leverancier en installateur worden gevolgd. Aantoonbaar en gedegen beheer, onderhoud en controle wordt doorgaans uitgevoerd conform de NEN 2654-reeks, waarop ook het onderhoud door Brakel Atmos is gebaseerd.

Inspectiecertificering

Rookbeheersingsinstallaties, brandmeld(-/ontruimingsalarm)installaties en de daarmee samenhangende voorzieningen en organisatorische maatregelen zorgen gezamenlijk voor de afgesproken brandbeveiliging. Met een inspectie hiervan wordt onderzocht of deze voldoet aan de algemene en specifieke eisen.
De afspraken over de brandbeveiliging zijn afgeleid van het doel dat moet worden bereikt. Voorbeelden van doelen zijn veiligheid van personen (tijdig vluchten) en het beperken van schade (aan gebouw, inventaris, erfgoed, omgeving en milieu). De inspectie moet worden uitgevoerd door een ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling.

Productcertificering gewijzigd

Voorheen werd vaak geëist dat brandmeldinstallaties en rookbeheersingssystemen werden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door NCP erkende bedrijven. Dit stond garant voor een deskundig advies, een kwalitatief hoogwaardige installatie en professioneel onderhoud.

Gebouweigenaren kunnen zich er in de toekomst ook van verzekeren te werken met kwalitatief hoogwaardige brandveiligheidsbedrijven door ervoor te zorgen dat er een onder accreditatie tot stand gekomen ‘Installatiecertificaat‘ of ‘Onderhoudscertificaat‘ aanwezig is. Een dergelijk certificaat mag immers alléén afgegeven worden door een ‘erkend‘ bedrijf dat in het bezit is van een geldig ‘productcertificaat.

Productcertificering brandmeldinstallaties én rookbeheersing

Er bestond al een geaccrediteerde productcertificeringsregeling voor brandmeldinstallaties, namelijk het CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011.
Sinds 1 juni 2014 is er ook een nieuwe erkenningsregeling voor rookbeheersingsinstallaties gepubliceerd, de Beoordelingsrichtlijn BRL-K21025. Deze regeling vervangt de NCP Regeling Rookbeheersingsystemen 2002.

Initiatief Kiwa en Vebon voor kwaliteitsgarantie

Deze BRL is in samenspraak tussen Kiwa en Vebon tot stand gekomen en beoogt in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor rookbeheersings-installaties vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds betreft dit kwaliteitscriteria voor de erkenning van bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een rookbeheersingsinstallatie. Deze BRL gaat meer uit van meetbare prestatie-eisen en geeft aan hoe handhaving en controle plaatsvindt.

Minder uitgebreide inspectie bij BRL certificering

De komende periode kunnen (rookbeheersings)bedrijven zich volgens deze nieuwe BRL laten certificeren. Vervolgens zal ervaring opgedaan moeten worden met deze BRL, alvorens deze ‘onder accreditatie‘ kan worden gebracht. Daarna zal het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging zodanig moeten worden aangepast, zodat rookbeheersingsinstallaties die worden gerealiseerd dan wel worden onderhouden volgens deze BRL leiden tot een minder uitgebreide inspectie door de inspectie-instelling.

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika