Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Certificering brandmeldcentrales onder de loep genomen

« Terug

Afgelopen jaar is veel gesproken over de opstelling van het CCV en NCP Certificatie b.v. ten aanzien van de afgifte van certificaten bij brandmeldinstallaties. Sinds de invoering van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 werden afwijkingen ten opzichte van de NEN 2535 gedoogd, mits dit de goedkeuring kon dragen van de eisende partij (meestal de gemeente/brandweer). Afwijkingen dienden daarbij duidelijk omschreven en onderbouwd te worden in het PvE (Programma van Eisen). Hierin vond wijziging plaats.

Vanaf 1 januari 2007 worden installaties alléén nog maar gecertificeerd indien minimaal is voldaan aan de NEN 2535. Afwijkingen – onder het niveau zoals omschreven in NEN 2535 – worden daarbij niet meer geaccepteerd, ook niet als deze onderbouwd zijn en de goedkeuring hebben van de eisende partij. Voor de hercertificering van installaties die vóór 1 januari 2007 zijn gecertificeerd, heeft deze beleidswijziging geen gevolgen, ook niet indien hierbij is afgeweken van de NEN 2535.

Aanleiding tot wijziging

De reden van deze beleidswijziging heeft ondermeer te maken met het feit dat NCP Certificatie b.v. en inspectie-instellingen regelmatig werden geconfronteerd met een door de eisende partij goedgekeurd PvE, waarin op een ondoorzichtige manier inferieure systemen werden beschreven die in ernstige mate afweken van de NEN 2535. Het beoogde brandveiligheidsniveau (conform NEN 2535) werd hier geenszins behaald.

Om dergelijke situaties in het vervolg te voorkomen, wordt er dus alleen nog maar een certificaat afgegeven indien (minimaal) voldaan wordt aan NEN 2535.

Brandveilige situatie verdient focus

Nu is er op zich vanzelfsprekend niets mis met een beleid dat de brandveiligheid beter waarborgt. De NEN 2535 moet daarom ook als basis dienen voor het ontwerp van een brandmeldinstallatie. We willen hierbij echter wel een kritische kanttekening plaatsen.

De NEN 2535 geeft ondermeer oplossingen voor de projectering van brandmelders en overige componenten voor standaard gebouwen. In de praktijk zijn deze projecteringseisen niet altijd één-op-één toepasbaar op iedere situatie of elk (niet standaard) gebouw. Brakel Atmos is van mening dat het daarom mogelijk moet zijn om in bepaalde situaties van de norm af te wijken, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het in deze norm beoogde veiligheidsniveau. Een goede, transparante onderbouwing is hierbij essentieel. De eisende partijen en de opsteller dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het borgen van dit veiligheidsniveau in het PVE.

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika