Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Rookbeheersingsinstallaties en kostenbesparing

« Terug

Het Bouwbesluit schrijft voor dat er aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen dienen te worden getroffen bij overschrijding van maximaal toegestane loopafstanden (meestal 30 meter) en/of compartimentgrootte (in de regel 1000m²). Toepassing van een rookbeheersingsinstallatie is dan vaak een goede gelijkwaardigheidsoplossing die dikwijls ook nog leidt tot besparing in de bouwkosten.

Om gebruiks- of logistieke redenen kan worden afgeweken van de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit zoals dat vaak gebeurt in winkelcentra, industriële panden en woongebouwen. Er wordt dan vaak gekozen voor toepassing van een rookafvoersysteem (RWA). Dit kan een aantal financiële voordelen opleveren waarvan de klant zich meestal niet bewust is. Met behulp van RWA wordt onder bepaalde omstandigheden bespaard op rook- en brandscheidingen, andere brandveiligheidsvoorzieningen zoals sprinkler en/of logistieke kosten. Nog een belangrijk voordeel is dat een RWA-installatie ook dagelijks gebruikt kan worden voor ventilatie.

Besparing op brandscheidingen

Klanten gaan er regelmatig onterecht van uit dat toepassing van een rookbeheersingsinstallatie automatisch leidt tot een duurder gebouw. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Op het moment dat een RWA-installatie wordt toegepast in bijvoorbeeld een atrium, dan kunnen doorgaans een aantal brand- en rookscheidingen en eventueel één of meerdere trappenhuizen vervallen. Het komt ook voor dat de brandwerendheid van wanden kan worden gereduceerd van 60 naar 30 minuten. Dit leidt tot een kostenbesparing die men, om een reëel beeld te krijgen, wel moet meenemen.

Besparing door combinatie RWA-Sprinkler

Een andere situatie waarbij een RWA-installatie voor een kostenbesparing kan zorgen is bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Het is gebruikstechnisch en logistiek gezien vaak lastig om een winkelcentrum te bouwen dat volledig voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. In het kader van beheersbaarheid van brand wordt een winkelcentrum daarom vaak uitgevoerd met een sprinklerinstallatie (als gelijkwaardigheidsoplossing). Hierbij gaat men dan voorbij aan het feit dat het in zo‘n geval praktisch en kostentechnisch eigenlijk soms beter is te kiezen voor een combinatie tussen een sprinkler- en RWA-installatie. Door voor ontvluchting in de passages een RWA-installatie toe te passen kan hier de veelal duurdere spinklerinstallatie komen te vervallen. Dit zal over het algemeen leiden tot een kostenreductie, zeker als je toch al voorzieningen in de passage moet toepassen voor de dagelijkse ventilatie.

RWA dagelijks nuttig voor ventilatie

In atria, winkelcentra en industriële gebouwen wordt klimaatbeheersing vaak geëist en/of gewenst. Een rookafvoer installatie zorgt op een milieuvriendelijke, natuurlijke manier – op basis van thermiek – voor de dagelijkse ventilatie. De klant slaat hiermee twee vliegen in één klap: en een prettig klimaat én een veilige situatie. In deze gevallen moet het natuurlijke ventilatiesysteem ‘opgeplust‘ worden tot een RWA-systeem. Dit kostenverschil is een extra investering ten behoeve van brandveiligheid.

Soms duurder maar toch ‘goedkoper‘

Er zijn echter gevallen waarbij de totale bouwkosten hoger uitvallen door toepassing van een rookbeheersingsinstallatie. De voordelen betreffende gebruik en logistiek kunnen dan toch zwaarder wegen dan de extra kosten die het met zich meebrengt. Op termijn kan de extra investering dan weer geld opleveren.

Kortom: het is een misverstand om aan te nemen dat een RWA-installatie kostenverhogend werkt. In veel gevallen levert het juist besparingen op of brengt het essentiële voordelen ten aanzien van gebruik en logistiek met zich mee. Een RWA-installatie is zeker het overwegen waard dus.

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika