Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Atrium Rumah Maluku Barneveld: nu veilige ontmoetingsplaats!

« Terug

NŠ installatie RWA systeem op maat

Rumah Maluku is een wooncomplex in Barneveld bedoeld voor 55+-ers van Molukse afkomst dat drie jaar geleden in gebruik werd genomen. Het atrium is destijds aangemerkt als een verkeersruimte waardoor een RWA installatie uit brandveiligheidsoogpunt strikt genomen niet noodzakelijk was. In de praktijk blijkt het atrium echter een échte ontmoetingsruimte te zijn waar bewoners allerlei activiteiten ontplooien. De brandweer trok aan de bel en de woningstichting – die niet wil dat bewoners risico lopen - vroeg Brakel Atmos te komen met een oplossing zodat het brandveiligheidsniveau van het atrium aansluit bij het gebruik.

In de praktijk blijkt dat de meeste bewoners grenzend aan de eigen woning in het atrium een zithoek gemaakt hebben. Centraal in het atrium staan grote tafels voor koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere bijeenkomsten. Het is dus duidelijk dat de wensen van de bewoners om elkaar in deze ruimte te ontmoeten verder gingen dan de veiligheid van het atrium toeliet.

Programma van Eisen en stappenplan

Voor een gedegen advies heeft Brakel Atmos eerst ontwerpberekeningen en een Programma van Eisen opgesteld. Dit als basis voor het ontwerp van een gecertificeerde RWA installatie die het gewenste veiligheidsniveau in het wooncomplex waarborgt.
Na goedkeuring door de brandweer werd een stappenplan en begroting opgesteld voor de realisatie van alle benodigde werkzaamheden. Brakel Atmos kreeg de opdracht om als hoofdaannemer alle bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden te coördineren/realiseren. Dit in samenwerking met de door woningstichting Barneveld voorgedragen aannemer en –installateur.

Bouwkundige aanpassingen voor luchtafvoer

In het bouwkundige dak zijn sparingen en bouwkundige opstanden voor plaatsing van 10 rookluiken gemaakt én is de dakbedekking onder garantie hersteld. Er zijn 10 Brakel® Eura lamellenventilatoren op het dak geplaatst zodat warme lucht en rook via het dak kunnen worden afgevoerd. Op de twee plaatsen waar voorheen lichtkoepels zaten, zijn geïsoleerde gelaagde glazen lamellen (veiligheidsglas) toegepast zodat de daglichtopbrengst na de aanpassingen minimaal gelijk blijft. De overige ventilatiesystemen zijn uitgevoerd met geïsoleerde aluminium lamellen. E.e.a. geheel conform de door de woningstichting bepaalde kleur.

Luchttoevoer via de gevel

In de glazen gevels zijn voor luchttoevoer geïsoleerde glazen Brakel® Estra lamellenroosters toegepast. Deze zijn op maat gemaakt omdat ze in het stramien van de bestaande gevels moesten passen. In de noordgevel zijn vier lamellensystemen geplaatst op de 1e verdieping, in de zuidgevel vier op de bovenste verdieping. De toegepaste beglazing in de lamellen heeft exact dezelfde specificaties als de gevelbeglazing.

Rookscherm

Daarnaast is, tegen de houtconstructie, een ‘onzichtbaar‘ beweegbaar rookscherm toegepast tussen de hoog- en laagbouw. In geval van brand rolt het rookscherm naar beneden om te voorkomen dat rook vanuit de ene ruimte doorstroomt naar de andere (rookcompartimentering).

Aanpassingen van technische aard

Vanwege de werkzaamheden en de aanpassingen zijn E-voorzieningen zoals mechanische ventilatoren en lichtlijnen tijdelijk verwijderd, aangepast en verplaatst. Daarnaast zijn aanpassingen aan de brandmeldinstallatie verricht om ook na de aanpassingen te voldoen aan de gestelde eisen/wensen.

Informeren bewoners

Voor aanvang van de werkzaamheden werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners. Hierin gaven Woningstichting Barneveld en Brakel Atmos een toelichting op de werking van de RWA installatie en de te verwachten werkzaamheden. Er werd onder meer ingegaan op de rol van de betrokken partijen, de planning en - heel belangrijk - de veiligheids-maatregelen die tijdens de uitvoering werden getroffen. Ook eventuele overlast en maatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de orde gekomen.

Tevreden

De bewoners vonden het prettig op goed geïnformeerd te worden en hadden geen enkele klacht tijdens de uitvoering. Dit kwam mede door de prettige samenwerking tussen alle betrokkenen. Iedereen is tevreden. Oók met het grote bijkomende voordeel van natuurlijke ventilatie: de installatie kan namelijk - op basis van temperatuur - in 4 groepen open en dicht gestuurd worden. Hierdoor ontstaat een prettig binnenklimaat.

Gecertificeerde installatie

Het gaat hier om een gecertificeerde installatie zoals volgens het Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2015 verplicht is.

Atrium Rumah Maluku een veilige verblijfsruimte

Met deze aanpassingen kan het atrium met een gerust hart gebruikt worden voor gezamenlijke activiteiten.

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika