Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Gevolgen Bouwbesluit 2012 voor brandveiligheid

« Terug

Wat betekent het Bouwbesluit 2012 voor de brandveiligheidspraktijk?

Download het volledige artikel

Op 1 april of 1 juli 2012 zal waarschijnlijk het Bouwbesluit 2012 in werking treden. De bedoeling is dat het nieuwe Bouwbesluit zal leiden tot vermindering van de regeldruk. Hoe dit zal uitpakken in de brandveiligheidspraktijk, moet worden afgewacht. In dit artikel signaleren we alvast de belangrijkste regelwijzigingen.

Opvallende wijzigingen zijn het nieuwe begrippenkader, de verruiming van de maximale brandcompartimentgrootte voor een industriefunctie naar 2.500 m2 en het vervallen van de bezettingsgraadklassen. Tevens zijn de rookcompartimenten vervangen door meerdere soorten subbrandcompartimenten, is de systematiek voor veilig vluchten ingrijpend gewijzigd en zijn de eisen bij verbouwing nu eenduidig vastgelegd.

Nieuws is er ook op het gebied van brandmeld-, ontruimingsalarm- en rookbeheersingsinstallaties. De wijzigingen bespreken we hier onder voorbehoud, aangezien de definitieve certificeringsregeling nog niet bekend is.

Brandmeldinstallatie minder vaak verplicht

Dé grote verandering is dat rechtstreekse doormelding naar de brandweer (RAC) in veel minder situaties verplicht wordt. Globaal gezien is doormelding straks alleen vereist bij bepaalde gebouwen met een slaapfunctie, zoals sommige typen zorgwoningen, gebouwen voor kinderopvang, celgebouwen, gezondheidszorggebouwen en sommige logiesgebouwen. Voor grote kantoor-, industrie-, onderwijs-, bijeenkomst-, sport- en winkelgebouwen komt de doormelding te vervallen. Het aantal situaties waarin de brandweer onnodig uitrukt, wordt zo fors beperkt.
De voorschriften voor zogenaamde ‘doodlopende einden‘ in verkeersruimten met slechts één vluchtroute zijn verduidelijkt. De fout in het huidige Gebruiksbesluit wordt hiermee gecorrigeerd. Daardoor zullen nagenoeg dezelfde voorschriften gaan gelden als in de periode vóór het Gebruiksbesluit.
Bij ingebruikname dient een brandmeldinstallatie te zijn voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallatie. Voor bestaande installaties is dit inspectiecertificaat enkel vereist in expliciet benoemde gevallen, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Bouwbesluit. Waarschijnlijk zal dit certificaat drie jaar geldig zijn. Voor situaties waarin doormelding verplicht is, moet echter al na één jaar een nieuw inspectiecertificaat worden verkregen.

Ontruimingsalarminstallatie en rookbeheersingsinstallatie

De toepassingseisen voor een ontruimingsalarminstallatie zijn hetzelfde gebleven. Voor deze installatie is alleen een inspectiecertificaat conform vereist, indien dit inspectiecertificaat ook voor de brandmeldinstallatie vereist is.
Indien een rookbeheersingsinstallatie is voorgeschreven, dient deze bij ingebruikname te zijn voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. Dit certificaat is een jaar geldig.

Beheer, controle en onderhoud

Installaties die krachtens het Bouwbesluit 2012 vereist zijn, dienen volgens de regels te worden beheerd en onderhouden. Voor de brandmeldinstallatie is NEN 2645-1 de norm; voor de ontruimingsalarminstallatie en rookbeheersingsinstallatie gelden respectievelijk de eisen van NEN 2645-2 en -3.

Overgangsregeling

Het bedrijfsleven krijgt tijd om te wennen aan de nieuwe regeling voor de inspectieschema‘s. In de overgangstermijn tussen de inwerkintreding van het Bouwbesluit 2012 en 1 januari 2014 mogen nog de oude documenten worden afgegeven. Men kan dan dus kiezen tussen de oude en de nieuwe documenten.

Download hier het artikelEurope
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika