Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Brandveiligheid in afgesloten galerijen

« Terug

Mooi en comfortabel, die afgesloten galerijen... maar hoe zit het met de brandveiligheid?

Download het volledige artikel

Wooncomplexen worden steeds vaker voorzien van afgesloten galerijen. Prettig voor de bewoners, die zich hier veilig en beschermd tegen de weersomstandigheden kunnen bewegen. Bovendien hebben (glazen) galerijafsluitingen een positieve invloed op de uitstraling van het woongebouw; het krijgt er meer cachet door. De keuze voor een afgesloten galerij heeft echter bouwkundige consequenties. Afhankelijk van de uitvoering zullen specifieke brandveiligheidseisen gelden, met name voor de afvoer van rook en warmte en de vluchtroute. De regelgeving kent namelijk een onderscheid tussen de galerij die als niet-besloten ruimte en de galerij die als besloten ruimte moet worden aangemerkt. In dit artikel wordt geïnventariseerd wat dit onderscheid betekent voor de te nemen brandveiligheidsmaatregelen.

Galerij als niet-besloten ruimte (scheidingsconstructie niet brandwerend)
Artikel 2.169 van het Bouwbesluit heeft betrekking op de galerij als niet-besloten ruimte, waarbij de scheidingsconstructie tussen de aangrenzende ruimtes (bijvoorbeeld woningen) en de galerij (vluchtroute) niet brandwerend is uitgevoerd. Conform de toelichting op dit artikel dient voor dergelijke situaties te worden aangetoond dat de rook en de warmte doeltreffend worden afgevoerd, wanneer zich een brand in één van de aangrenzende ruimten voordoet. Om deze afvoer te realiseren, dient de galerijgevel te worden uitgevoerd met bijvoorbeeld niet-afsluitbare openingen. Wordt daarentegen gekozen voor afsluitbare openingen, dan zal een automatisch branddetectiesysteem op de galerijen ervoor moeten zorgen dat de openingen in geval van brand geactiveerd worden.

Artikel 2.169 toepasbaar onder voorwaarden: 30%-regeling

Artikel 2.169 wordt vaak gebruikt om de benodigde openingen te berekenen. De berekeningsmethode die in de toelichting op dit artikel wordt genoemd, kan worden toegepast als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Om te beginnen moeten de galerijen zijn uitgevoerd met een vlak plafond bij een galerijdiepte van ten hoogste 1,8 meter. Daarnaast mag er langs het plafond van de galerij geen uitstekende rand of andere belemmering aanwezig zijn, waardoor de rookafvoer stagneert en de hete rook zich aan het plafond van de galerij ophoopt. Om aan deze voorwaarden te voldoen, dienen de openingen over de volledige breedte én in het bovenste gedeelte (tot de onderzijde van het plafond) van de galerijgevel te worden aangebracht en mogen er bovendien geen vides in de galerijvloeren aanwezig zijn.

De doorlaat van de openingen wordt dan berekend met behulp van onderdeel 5.3 van NEN 1087. De capaciteit moet hierbij ten minste 100 dm³/s per m³ netto inhoud van de galerij zijn, uitgaande van een gemiddelde luchtsnelheid door de openingen van 0,625 m/s (uitgaande van openingen in één gevel). Dit komt in de meeste situaties overeen met de oude 30%-regeling volgens het oude Bouwbesluit 1992.

In andere situaties: alternatieve berekeningsmethode

Zijn er voldoende openingen aanwezig tussen de galerijvloer en de buitengevel (verdiepingen staan in open verbinding met elkaar), dan dient men de hoeveelheid toe- en afvoervoorzieningen te bepalen met behulp van een andere berekeningsmethode (bijvoorbeeld CFD* of NEN 6093). Hierbij hoeft het niet noodzakelijk te zijn om de openingen over de volledige breedte van de galerij te projecteren.

Galerij als besloten ruimte

Andere eisen gelden wanneer de galerij als besloten ruimte wordt uitgevoerd. Conform het Bouwbesluit: nieuwbouw dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) De scheidingsconstructie tussen woningen en de galerij dient een WBDBO van tenminste 30 minuten te realiseren.
b) Er mogen geen te openen delen tussen woningen en galerijen worden toegepast, behoudens detoegangsdeuren, die niet zelfsluitend hoeven te worden uitgevoerd.
c) Vanwege de maximaal toegestane loopafstanden dienen de galerijen om de maximaal 30 meter te worden uitgevoerd met een brand- of rookwerende zelfsluitende scheidingsconstructie.
d) De constructieonderdelen op de galerijen dienen te voldoen aan de klassering voor een rookvrije vluchtroute (klasse 2).
e) De brandcompartimentgrootte mag maximaal 1.000 m² bedragen.

Bovengenoemde voorwaarden kunnen afwijken bij andere gebouwfuncties.

* CFD = Computational Fluid Dynamics (simulatiemodel)

Download het volledige artikel

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika