Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Bezoek je deze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding
Brakel Atmos
Taal
Menu

Steeds meer projecten uitgewerkt in BIM

« Terug

BIM (Building Information Modelling) wordt steeds vaker toegepast in de bouw met als doel bouwprocessen efficiënter te laten verlopen. Randvoorwaarde van BIM is dat er goede afspraken gemaakt worden die contractueel worden vastgelegd. Brakel Atmos heeft inmiddels aan diverse projecten met BIM meegewerkt, wat van invloed is op de manier van construeren. Van meet af aan moeten zaken namelijk in 3D worden opgezet.

BIM is een driedimensionaal gebouwmodel waarin gegevens t.b.v. het ontwerp, bouw en beheersproces betreffende een gebouw zijn geïntegreerd. Alle partijen die bij een "BIM project‘ betrokken zijn, werken conform dit model.

Waarom BIM?

- Faalkostenreductie
- Verlaging bouwkosten
- Versnelling van de bouwtijd
- Kwalitatief een beter gebouw
- Visualisaties, simulaties en animaties (vooraf inzicht in het gebouw)
- Eenduidige uitwisseling van informatie
- Hergebruik van informatie (kennisopbouw)
- Verbeterde samenwerking en procesbeheersing (Lean)
- Geen verrassingen achteraf
- Informatie is goed vastgelegd voor onderhoud, toekomstige renovaties e.d.

Instappen in verschillende fasen, zogenaamde LODs

BIM bestaat uit verschillende fases c.q. detailniveaus waarop betrokken partijen ‘instappen‘. Brakel Atmos stapt meestal in op fase LOD 300 of LOD 400 . Dit dient voor de start van het project te worden vastgelegd door de BIM project coördinator van het project.

Verschillende detailniveaus, LODs

LOD 000
Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie worden gekoppeld zoals gebruiksfuncties en bijbehorende ruimtespecificaties.

LOD 100
Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.

LOD 200
Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.

LOD 300
Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrische informatie gekoppeld.

LOD 400
Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie t.b.v. de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrische informatie gekoppeld.

LOD 500
Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het is accuraat in termen van afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometische informatie gekoppeld

Project coördinator en clash control

Een BIM project wordt gecoördineerd door een project coördinator, de spil van een BIM project. Deze is meestal werkzaam bij de aannemer en coördineert alle zaken rondom een project zodat alles volgens afspraak en planning aangeleverd wordt. Hij/zij controleert of én waar er problemen zijn of kunnen ontstaan, de zogenaamde clash control.

Aanleveren bestanden

Bedrijven betrokken bij een BIM project leveren bestanden bij de project coördinator aan en uit in IFC (Industry Foundation Classes) formaat.

IFC is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van 3D bouwinformatie. IFC is onafhankelijk. Hierdoor is men niet gebonden is aan softwarepakketten. Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data.

Rijksgebouwendienst en aannemers

Dat BIM niet meer weg te denken is in de huidige bouwwereld blijkt wel uit het feit dat de Rijksgebouwendienst hiervoor een speciale website heeft opgezet en diverse grote bouwondernemingen er speciale afdelingen voor opgericht hebben.

BIM projecten Brakel Atmos

Brakel Atmos was onder meer betrokken bij de volgende ‘BIM projecten‘ Cap Gemini Utrecht, De Warande Oosterhout, Watercampus Leeuwarden, Maartenswoude Drachten en Gemeentehuis Brummen. Momenteel wordt ook het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft volgens BIM uitgewerkt.

Delen:


Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika
Europe
BelgiŽ
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
ItaliŽ
KroatiŽ
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
OekraÔne
Oostenrijk
Polen
Portugal
RoemeniŽ
Rusland
SloveniŽ
Slowakije
Spanje
TsjechiŽ
Verenigd koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Afrika
AustraliŽ
AziŽ
Noord-amerika
Zuid-amerika